Usługi
 
Diagnostyka sprzętu typu PC 30-50 zł
Diagnostyka sprzętu typu LAPTOP 50-70 zł
Diagnostyka sprzętu typu: monitor, drukarka, itp. 20-50 zł
Diagnostyka pojedynczego sprzętu typu: procesor, karta graficzna 10 zł
 
Instalacja systemu operacyjnego z pełną konfiguracją
(dla posiadaczy oryginalnych licencjonowanych produktów)
60-90 zł
Instalacja pojedynczego sterownika 10 zł
Usługa pojedynczego montażu sprzętu 10 zł
 
Dowolna usługa serwisowa dotycząca systemu Windows 50 zł/godz.
Dowolna usługa serwisowa dotycząca systemu Linux i Novell 100 zł/godz.
Dowolna usługa serwisowa dotycząca systemu Cisco 500 zł/godz.
Dowolna usługa serwisowa dotycząca systemu Oracle 500 zł/godz.
Dowolna usługa serwisowa dotycząca konfiguracji specjalistycznej typu: LAN, Wireless LAN, AP 61 zł/godz.

 

Powrót

TeamViewer umożliwia zdalną pomoc! Pomoc zdalna